Wesite đang tải dữ liệu...

Tổ chức-Hành chính

Cục Thống kê tổ chức tập huấn hướng dẫn sử dụng chữ ký số và hệ thống xử lý văn bản điện tử

Cục Thống kê tổ chức tập huấn hướng dẫn sử dụng chữ ký số và hệ thống xử lý văn bản điện tử

Ngày 05/11/2019, Cục Thống kê tổ chức tập huấn hướng dẫn sử dụng chữ ký số, Hệ thống quản lý văn bản điện tử cho công chức trong ngành. Thành phần dự gồm lãnh đạo CTK, tất cả công chức tại Cục, Chi cục trưởng và  công chức văn thư của 11 CCTK cấp huyện.

Hội nghị đã được triển khai các Thông tư, văn bản chỉ đạo của Bộ KH-ĐT, TCTK trong việc áp dụng chữ ký số cá nhân và tổ chức; quy trình xử lý văn bản đi, đến trên hệ thống quản lý VB điện tử Eoffice của từng chức năng: Văn thư, chuyên viên, lãnh đạo phòng, lãnh đạo CTK.

Việc áp dụng các nội dung trên thực hiện kể từ ngày 10/11/2019, không gởi VB giấy đối với nhiều loại VB cụ thể theo quy định của CP và TCTK.

Ảnh: Thu Nguyệt (P.TCHC) và Thanh Hải (TP. TKTH)HQMINH


Bài viết cùng chuyên mục