Wesite đang tải dữ liệu...

Niên giám thống kê

Niên giám Thống kê An Giang năm 2018

Niên giám thống kê là ấn phẩm của Cục Thống kê tỉnh An Giang xuất bản hàng năm. Nội dung bao gồm những số liệu cơ bản phản ánh thực trạng tình hình kinh tế xã hội của tỉnh An Giang.

Niên giám thống kê 2018


CTK An Giang


Bài viết cùng chuyên mục