Wesite đang tải dữ liệu...

Tổ chức-Hành chính

Hội nghị triển khai kế hoạch công tác năm 2020 của CTK

Hội nghị triển khai kế hoạch công tác năm 2020 của CTK

Ngày 20/01/2020, Cục Thống kê AG đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch công tác năm 2020.

Hội nghị có sự tham dự của lãnh đạo CTK, lãnh đạo và công chức các phòng, CCTK và một số đại biểu khách mời.

Hội nghị đã được nghe ông Lê Văn Sáu, Phó Cục trưởng CTK trình bày BC tổng kết công tác năm 2019, phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2020 và ông Huỳnh Quang Minh, Phó Cục trưởng BC tổng kết công tác khen thưởng năm 2019, mục tiêu giải pháp công tác khen thưởng năm 2020; cùng với một số ý kiến tham luận của các đại biểu (CCTK Thoại Sơn và CCTK Tân Châu).

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo các Phòng, CCTK đã ký kết giao ước thi đua hoàn thành nhiệm vụ công tác năm 2020.

Tổng kết công tác năm 2019, lãnh đạo CTK đã trao tặng các hình thức khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2019 cũng như công tác TĐT Dân số nhà ở năm 2019.

Kết luận HN, ông Thiều Vĩnh An, Cục trưởng CTK đã lưu ý công chức trong ngành cần tăng cường đoàn kết, nâng cao tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị năm 2020 mà TCTK cũng như Tỉnh ủy, UBND tỉnh giao cho ngành.HQMINH


Bài viết cùng chuyên mục