Wesite đang tải dữ liệu...

Tổ chức-Hành chính

Thông báo kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển công chức năm 2019

Thông báo kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển công chức năm 2019

 Ngày 02/3/2020 Bộ trưởg Bộ KH và ĐT đã ký Quyết định số 287/QD-BKHĐT công nhận kết quả tuyển dụng công chức TCTK năm 2019, TCTK đã đăng danh sach trúng tuyển trên trang thông tin điện tử tại địa chỉ https://www.gso.gov.vn/Default.aspx?tabid=217 

Ngày 13/2/2020, Tổng cục Thống kê đã ban hành Thông báo số 42/TB-TCTK về kết quả trúng tuyển kỳ tuyển dụng công chức ngành Thống kê năm 2019. Để thực hiện các thủ tục hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng, Tổng cục Thống kê đề nghị CTK thực hiện thủ tục để hoàn thiện Hồ sơ tuyển dụng của các thí sinh trúng tuyển vào Cục Thống kê theo Công văn số 329/TCTK-TCCB ngày 14/3/2020.


Cục Thống kê


Bài viết cùng chuyên mục