Wesite đang tải dữ liệu...

Tổ chức-Hành chính

Thông báo tuyển dụng công chức năm 2019

Ngày 03/4/2019, Bộ KH-ĐT đã ban hành Thông báo tuyển dụng công chức năm 2019

Ngày 03/4/2019, Bộ KH-ĐT đã ban hành Thông báo số 23/TB-BKHĐT về tuyển dụng công chức năm 2019 của TCTK;

Ngày 08/4/2019, Tổng cục Thống kê ban hành Công văn số 409/TCTK-TCCB về việc thông báo tuyển dụng và thu hồ sơ đăng ký dự tuyển công chức năm 2019,

Cục Thống kê AG chuẩn bị nội dung đăng Báo AG, Đài PT-TH An Giang và hướng dẫn CCTK cấp huyện thông báo tại trụ sở CCTK.

Thông báo thi tuyển dụng công chức năm 2019

 Cục Thống kê An Giang thông báo thi tuyển công chức theo các vị trí việc làm tại các Chi cục Thống kê trực thuộc như sau:

1. Vị trí, số lượng cần tuyển

STT

Chi cục Thống kê

Vị trí việc làm

Số lượng (người)

1

Chi cục Thống kê TP. Long Xuyên

Thống kê kinh tế

01

2

Chi cục Thống kê TP. Châu Đốc

Thống kê kinh tế

01

3

Chi cục Thống kê H. An Phú

Thống kê kinh tế

01

4

Chi cục Thống kê TX. Tân Châu

Thống kê kinh tế

02

5

Chi cục Thống kê H. Tịnh Biên

Thống kê kinh tế

01

6

Chi cục Thống kê H. Châu Thành

Thống kê kinh tế

02

            2. Tiêu chuẩn, điều kiện dự thi

Thí sinh đăng ký thi tuyển vào vị trí Thống kê viên phải tốt nghiệp đại học một trong những chuyên ngành sau: Thống kê kinh tế - xã hội, kinh tế, toán ứng dụng trong kinh tế, toán tài chính, kinh tế đầu tư, kinh tế quốc tế, kinh tế phát triển, kinh tế kế hoạch, kinh doanh thương mại, kinh doanh quốc tế, tài chính-ngân hàng, kế toán, kiểm toán, hệ thống thông tin quản lý, kinh tế đối ngoại, thương mại quốc tế, quản trị kinh doanh, kinh tế nông nghiệp.

Có các chứng chỉ Ngoại ngữ, Tin học văn phòng như sau:

- Một trong những chứng chỉ tiếng Anh sau: tiếng Anh trình độ B, TOEFL 337 PBT trở lên, 34 iBT trở lên; IELTS 3.5 trở lên, TOEIC 400 trở lên và A2 khung Châu Âu trở lên; hoặc có chứng chỉ tiếng Anh với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;.

- Chứng chỉ Tin học Văn phòng trình độ B trở lên hoặc có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

3. Hồ sơ đăng ký, mẫu phiếu đăng ký dự thi (tải về), danh mục hồ sơ đăng ký (tải về) thời gian, địa điểm nộp hồ sơ, lệ phí thi, hướng dẫn tài liệu tham khảo và các vấn đề liên quan khác: Xem chi tiết tại Thông báo số 23/TB-BKHĐT ngày 03/4/2019 của Bộ KHĐT và Công văn số 409/TCTK-TCCB ngày 08/4/2019 của Tổng cục Thống kê đăng tải tại địa chỉ http://thongkeangiang.gov.vn  hoặc https://www.gso.gov.vn.

Muốn biết thêm chi tiết, xin liên hệ Cục Thống kê (qua phòng Tổ chức-Hành chính), địa chỉ: 1/9B Lý Thường Kiệt, P. Mỹ Bình, Long Xuyên, AG, điện thoại 0296.3507734 hoặc 0296.3852381 gặp ông Nguyễn Minh Triết (trong giờ hành chính).

 

HQMINH-MINH TRIẾT


Bài viết cùng chuyên mục