Wesite đang tải dữ liệu...

Tổ chức-Hành chính

Cục Thống kê trao quyết định tuyển dụng công chức

Cục Thống kê trao quyết định tuyển dụng công chức

Thực hiện Công văn số 510/TCTK-TCCB ngày 17 tháng 4 năm 2020 của Tổng cục Thống kê, ngày 24 tháng 4 năm 2020 Cục Thống kê tỉnh An Giang tổ chức buổi lễ trao Quyết định đối với 5 công chức mới tuyển dụng tại các đơn vị CCTK: Long Xuyên, Châu Đốc, Tân Châu, Tịnh Biên, Châu Thành. Đồng thời phân công lãnh đạo Chi cục Thống kê huyện, thị xã, thành phố có công chức được tuyển dụng thực hiện nhiệm vụ ớng dẫn tập sự cho công chức mới tuyển dụng trong thời hạn 12 tháng.

Ông Thiều Vĩnh An, Cục tởng Cục Thống kê đã quán triệt những nhiệm vụ trọng tâm của công chức mới được tuyển dụng phải sát với yêu cầu công việc thực tiễn ở cơ quan, trong quá trình thực hiện tập sự công tác thống kê: điều tra, tổng hợp, báo cáo phải trao đổi nghiệp vụ với ngưi được phân công ớng dẫn. Sau khi kết thúc thời gian tập sự phải có báo cáo kết quả quá trình tập sự (bằng văn bản) với cơ quan nơi công tác.

Sau khi nhận được Quyết định tuyển dụng, công chức phải ra sức phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong thời gian tập sự và khi chính thức được bổ nhiệm vào ngạch công chức./.Nguyễn Cường (CCTK Châu Thành)


Bài viết cùng chuyên mục