Wesite đang tải dữ liệu...

Tổ chức-Hành chính

Cục Thống kê họp thường kỳ quý I-2019

Họp thường kỳ quý I-2019 giữa CTK và Chi cục Thống kê các huyện

Ngày 23/4/2019, tại CCTK huyện Phú Tân, Cục Thống kê tổ chức họp thường kỳ quý I-2019 giữa CTK và Chi cục Thống kê các huyện nhằm đánh giá công tác Quý I, triển khai nhiệm vụ công tác Quý II-2019.

Dự họp có lãnh đạo CTK, các phòng thuộc Cục và các CCTK cấp huyện.

Cuộc họp đã được nghe báo cáo tình hình thực hiện công tác của CTK và CCTK trong quý I, đánh giá kết quả thi đua của các CCTK, ý kiến thảo luận của lãnh đạo các đơn vị.

Kết luận cuộc họp, ông Thiều Vĩnh An, Cục trưởng đã chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới và phân công cụ thể các cá nhân, tập thể chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện.

Hình ảnh tại cuộc họp (Thanh Hải-TPTK Tổng hợp-CTK)


HQMINH


Bài viết cùng chuyên mục