Wesite đang tải dữ liệu...

Thông tin KT-XH

Một số chỉ tiêu KT-XH chủ yếu 4 tháng đầu năm 2019

Một số chỉ tiêu KT-XH chủ yếu 4 tháng đầu năm 2019

Một số chỉ tiêu chủ yếu

4 tháng đầu năm 2019 (tăng/giảm) so với cùng kỳ năm 2018 (%)

 

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP)

  +  8,09

Tổng mức bán lẻ hàng hoá

 + 10,07

Tổng kim ngạch xuất khẩu

 + 21,56

Tổng kim ngạch nhập khẩu

   + 16,13

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 4/2019 so cùng kỳ năm trước

   + 3,57

 


HQMINH


Bài viết cùng chuyên mục