Wesite đang tải dữ liệu...

Tổ chức-Hành chính

Thông báo tài liệu tham khảo ôn tập tuyển dụng công chức TCTK 2022

Ngày 10/6/2022 TCTK ra thông báo số 117/TB-TCTK về các tài liệu tham khảo ôn tập tuyển dụng công chức 2022.

File thông báo: Tải về

Cục thống kê


Bài viết cùng chuyên mục