Wesite đang tải dữ liệu...

Tổ chức-Hành chính

Thông báo gia hạn nộp hồ sơ thi tuyển CC 2022

Thông báo gia hạn nộp hồ sơ thi tuyển CC 2022

Ngày 04/7/2022, Tổng cục Thống kê đã ban hành Thông báo số 145/TB-TCTK về việc bổ sung, điều chỉnh Thông báo tuyển dụng công chức TCTK năm 2022 và gia hạn thời gian nộp hồ sơ dự tuyển đến 17g ngày 03/8/2022
Chỉ tiêu biên chế tuyển dụng năm 2022 như sau:


Xem lại thông báo thông tin tuyển dụng: tại đây

Xem thông báo tài liệu tham khảo ôn tập tuyển dụng công chức TCTK 2022: tại đâyCục Thống kê


Bài viết cùng chuyên mục