Wesite đang tải dữ liệu...

Dân số - Lao động - XHMT

Giám sát công tác điều tra thực trạng kinh tế- xã hội của 53 dân tộc thiểu số tỉnh An Giang

Lãnh đạo CTK giám sát công tác điều tra thực trạng kinh tế- xã hội của 53 dân tộc thiểu số tỉnh An Giang

Thực hiện Kế hoạch số 468/KH-CTK ngày 28/8/2019 của CTK, ngày 11/10/2019, Đoàn giám sát công tác điều tra thực trạng kinh tế- xã hội của 53 dân tộc thiểu số tỉnh An Giang do ông Huỳnh Quang Minh- Phó Cục trưởng Cục Thống kê AG cùng với ông Đoàn Văn Thơm,  Chi cục trưởng Chi cục Thống kê huyện Châu Thành đã đến xã Vĩnh Thành giám sát công tác điều tra thực trạng kinh tế xã hội của 53 dân tộc thiểu số tỉnh An Giang. Ông Trương Hòa Lắm, Phó Chủ tịch UBND xã Vĩnh Thành tiếp đoàn.

Tại buổi giám sát, đoàn đã chia thành 2 đoàn, giám sát 4 hộ trên địa bàn ấp Đông Bình Trạch, đây là địa bàn có đông đồng bào dân tộc Khmer của xã. Tại mỗi điểm đến các điều tra viên đã tiến hành thực hiện phỏng vấn theo các câu hỏi trong phiếu CAPI, chủ hộ cung cấp đầy đủ để ĐTV ghi thông tin nội dung  trên phiếu điều tra...Qua công tác giám sát tại các hộ điều tra, Đoàn đã nhắc nhở các điều tra viên một số nội dung như: Nên đặt câu hỏi phù hợp với địa phương, phỏng vấn kỹ thông tin nghề nghiệp của các thành viên trong gia đình nhất là phần mô tả ngành nghề, sản phẩm của cơ sở, xác định chính xác trình độ văn hóa (cấp học, lớp học xong) của thành viên hộ gia đình được điều tra… Theo KH, thời gian điều tra bắt đầu từ ngày 01 tháng 10 năm 2019 đến ngày 31 tháng 10 năm 2019.

Thông qua cuộc điều tra nhằm thu thập thông tin về dân số, giáo dục, y tế, điều kiện nhà ở của hộ dân tộc thiểu số và các điều kiện kinh tế -xã hội, nhằm phản ánh thực trạng kinh tế -xã hội của 53 dân tộc thiểu số. Từ đó, để biên soạn các chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia, và hệ thống chỉ tiêu thống kê về công tác dân tộc phục vụ xây dựng và hoạch định chính sách phát triển kinh tế -xã hội cho các vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2021 - 2025. Đồng thời làm cơ sở hình thành hệ thống thông tin dữ liệu thống kê về dân tộc thiểu số tại Việt Nam./.
Bích Thủy (Đài Truyền thanh huyện Châu Thành)


Bài viết cùng chuyên mục