Wesite đang tải dữ liệu...

Dân số - Lao động - XHMT

TCTK giám sát khảo sát mức sống 2019

TCTK giám sát khảo sát mức sống 2019

Ngày 19-20/10/2019, đoàn công tác TCTK đã thực hiện giám sát khảo sát mức sống 2019 tại các xã thuộc 2 huyện: Châu Đốc, Châu Phú và Thoại Sơn.

Đoàn gồm các ông Đỗ Anh Kiếm, Vụ trưởng Vụ TK XHMT, bà Đỗ Thị Hồng, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế và TTTK cùng ông Huỳnh Quang Minh, Phó Cục trưởng CTK và các thành viên khác đã dự phỏng vấn tại một số hộ, phúc tra kết quả điều tra, góp ý với ĐTV, tổ trưởng và làm việc với CTK sau khi kết thúc thời gian giám sátHQMINH


Bài viết cùng chuyên mục