Wesite đang tải dữ liệu...

Chỉ tiêu KT-XH

Một số chỉ tiêu Thống kê chủ yếu tháng 01/2020

Một số chỉ tiêu Thống kê chủ yếu tháng 01/2020

Một số chỉ tiêu kinh tế chủ yếu
tháng 01/2020 (tăng/giảm) so cùng kỳ năm 2019 (%)

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP)

+8,39

Tổng mức bán lẻ hàng hoá

+8,44

Tổng kim ngạch xuất khẩu

+5,75

Tổng kim ngạch nhập khẩu

+9,58

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) T12/2019 so cùng kỳ năm trước

+5,44

 


Cục Thống kê


Bài viết cùng chuyên mục