Wesite đang tải dữ liệu...

Tình hình KT-XH và một số chỉ tiêu chủ yếu

Điều chỉnh số liệu dân số TB 10 năm (2009-2019)

Điều chỉnh số liệu dân số TB 10 năm (2009-2019)

Ngày 17/02/2020, Cục Thống kê đã ban hành Công văn số 78/CTK-DSVX điều chỉnh số liệu dân số TB 10 năm (2009-2019) trên cơ sở kết quả TĐT dân số và nhà ở năm 2019, Đồng thời ước tính DSTB giai đoạn 2020-2025 phục vụ công tác xây dựng kế hoạch phát triển KTXH của tỉnh và huyệnHQMINH


Bài viết cùng chuyên mục