Wesite đang tải dữ liệu...

Chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh

Số lượng và sản phẩm chăn nuôi ; Diện tích nuôi trồng và sản lượng thủy sản năm 2019

Số lượng và sản phẩm chăn nuôi ; Diện tích nuôi trồng và sản lượng thủy sản năm 2019

Số lượng và sản phẩm chăn nuôi năm 2019; Diện tích nuôi trồng thủy sản  năm 2019; Sản lượng thủy sản năm 2019 


Cục Thống kê


Bài viết cùng chuyên mục