Wesite đang tải dữ liệu...

Chỉ tiêu KT-XH

Tình hình kinh tế-xã hội Quý I-2019

Một số chỉ tiêu KT-XH Quý I-2019

Ngày 28/3/2019, Cục Thống kê đã ban hành báo cáo phân tích đánh giá tình hình KT-XH Quý I-2019 (BC 165/BC-CTK) của tỉnh An Giang

Trong đó có một số chỉ tiêu chủ yếu Quý I

Một số chỉ tiêu chủ yếu 3 tháng đầu năm 2019 (tăng/giảm) so với cùng kỳ năm 2018 (%)

Tốc độ tăng trưởng GRDP (giá so sánh 2010)

+ 6,10

    Chia ra: + Nông, lâm nghiệp và thủy sản

+ 3,01

                  + Công nghiệp và xây dựng

+ 8,40

                  + Dịch vụ

+ 8,08

                  + Thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm

+ 21,72

Chỉ số sản xuất công nghiệp

+   7,95

Tổng mức bán lẻ hàng hoá

+ 11,09

Tổng kim ngạch xuất khẩu

+ 29,65

Tổng kim ngạch nhập khẩu

+ 28,13

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 3 năm 2019 so cùng kỳ năm trước

+ 3,46

 Ảnh: nguoichannuoi.com

HQMINH


Bài viết cùng chuyên mục