Wesite đang tải dữ liệu...

Tình hình KT-XH và một số chỉ tiêu chủ yếu

Tình hình KTXH và một số chỉ tiêu kinh tế chủ yếu Quý I năm 2020

Tình hình KTXH và một số chỉ tiêu kinh tế chủ yếu Quý I năm 2020

Ngày 25/3/2020, CTK đã phát hành BC số 204/BC-CTK về tình hình KTXH quý I năm 2020 gồm số liệu tăng trưởng và một số chỉ tiêu kinh tế chủ yếu Quý I năm 2020

Một số chỉ tiêu kinh tế chủ yếu


Quý I/2020 (tăng/giảm) so cùng kỳ năm 2019 (%)

Chỉ số sản xuất công nghiệp

+ 7,13

Tổng mức bán lẻ hàng hoá

+ 9,16

Tổng kim ngạch xuất khẩu

+ 2,60

Tổng kim ngạch nhập khẩu

+ 3,35

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 2 năm 2020 so cùng kỳ năm trước

+ 5,26  


Cục Thống kê


Bài viết cùng chuyên mục