Wesite đang tải dữ liệu...

Tình hình KT-XH và một số chỉ tiêu chủ yếu

Một số chỉ tiêu KTXH 9 tháng năm 2020

Một số chỉ tiêu KTXH 9 tháng năm 2020

Một số chỉ tiêu 9 tháng năm  2020 (tăng/giảm) so cùng kỳ năm 2019 (%)

 

 

Tốc độ tăng trưởng GRDP (giá so sánh 2010)

+ 2,45

    Chia ra: + Nông, lâm nghiệp và thủy sản

+ 2,27

                  + Công nghiệp và xây dựng

+ 6,85

                  + Dịch vụ

+ 1,40

                  + Thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm

+ 1,90

Cơ cấu GRDP (%)

100,00

    Chia ra: + Nông, lâm nghiệp và thủy sản

29,58

                  + Công nghiệp và xây dựng

14,39

                  + Dịch vụ

54,21

                  + Thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm

1,82

Chỉ số sản xuất công nghiệp

+ 4,06

Tổng mức bán lẻ hàng hoá

+ 8,62

Tổng kim ngạch xuất khẩu

+ 3,42

Tổng kim ngạch nhập khẩu

+ 5,66

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 8 năm 2020 so cùng kỳ năm trước

+ 4,35

 

Infographic: Trương Tấn (PTK Tổng hợp)

Cục Thống kê


Bài viết cùng chuyên mục