Wesite đang tải dữ liệu...

Tình hình KT-XH và một số chỉ tiêu chủ yếu

Một số chỉ tiêu KTXH 10 tháng năm 2020

Một số chỉ tiêu KTXH 10 tháng năm 2020

MỘT SỐ CHỈ TIÊU KINH TẾ
10 tháng năm 2020 (tăng/giảm) so cùng kỳ năm 2019 (%)

Chỉ tiêu

Tăng/giảm

Trị giá

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP)

+ 4,02

X

Tổng mức bán lẻ hàng hoá

+ 8,88

 6.781.826 Tr.đồng

Tổng kim ngạch xuất khẩu

+ 3,99

29.355 ngàn USD

Tổng kim ngạch nhập khẩu

+ 6,42

8.432 ngàn USD

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 10 năm 2020 so cùng kỳ năm trước

+ 3,52

X

 
Cục Thống kê


Bài viết cùng chuyên mục