Wesite đang tải dữ liệu...

Tình hình KT-XH và một số chỉ tiêu chủ yếu

Một số chỉ tiêu KTXH tháng 11 năm 2020

Một số chỉ tiêu KTXH tháng 11 năm 2020

Một số chỉ tiêu kinh tế chủ yếu

 

 

11 tháng đầu năm 2020 (tăng/giảm) so cùng kỳ năm 2019 (%)

 

 

 

Chỉ tiêu

Tăng/giảm

Trị giá

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP)

+ 4,11

X

Tổng mức bán lẻ hàng hoá

+ 4,20

 4.712.216 Triệu đồng

Tổng kim ngạch xuất khẩu

+ 4,25

34.548 ngàn USD

Tổng kim ngạch nhập khẩu

+ 6,70

9.759 ngàn USD

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 10 năm 2020 so cùng kỳ năm trước

+ 4,43

X

Inforgraphic: Trương Tấn (PTK Tổng hợp) 

Cục Thống kê


Bài viết cùng chuyên mục