Wesite đang tải dữ liệu...

Tình hình KT-XH và một số chỉ tiêu chủ yếu

Tình hình KT-XH tỉnh AG năm 2020 và một số chỉ tiêu chủ yếu

Tình hình KT-XH tỉnh AG năm 2020 và một số chỉ tiêu chủ yếu

Cục Thống kê tỉnh An Giang đã ban hành BC số 973/BC-CTK ngày 25/12/2020 về tình hình KT-XH tỉnh AG năm 2020

Một số chỉ tiêu chủ yếu

Một số chỉ tiêu kinh tế chủ yếu

 

 

năm 2020 (tăng/giảm) so năm 2019 (%)

 

 

 

 

 

Chỉ tiêu

Tăng/giảm

Trị giá

Tốc độ tăng trưởng GRDP (giá so sánh 2010)

2,69

X

    Chia ra: + Nông, lâm nghiệp và thủy sản

2,46

X

                  + Công nghiệp và xây dựng

6,54

X

                  + Dịch vụ

1,65

X

                  + Thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm

2,25

X

Cơ cấu GRDP (%)

100,00

89.295,1 tỷ đồng

    Chia ra:  + Nông, lâm nghiệp và thủy sản

         35,75

31.926,7 tỷ đồng

                  + Công nghiệp và xây dựng

         14,33

12.797,9 tỷ đồng

                  + Dịch vụ

         46,28

41.325,1 tỷ đồng

                  + Thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm

           3,63

3.245,3 tỷ đồng

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP)

+ 5,73

X

Tổng mức bán lẻ hàng hoá

+ 5,16

6.403,3 tỷ đồng

Tổng kim ngạch xuất khẩu

+ 4,29

38.180 ngàn USD

Tổng kim ngạch nhập khẩu

+ 7,26

11.616 ngàn USD

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 11 năm 2020 so cùng kỳ năm trước

+ 4,32

X

 Cục Thống kê


Bài viết cùng chuyên mục