Wesite đang tải dữ liệu...

Tình hình KT-XH và một số chỉ tiêu chủ yếu

Một số chỉ tiêu KTXH chủ yếu 2 tháng năm 2021

Một số chỉ tiêu KTXH chủ yếu 2 tháng năm 2021

Một số chỉ tiêu kinh tế chủ yếu

 

 

2 tháng năm 2021 (tăng/giảm) so cùng kỳ năm 2020 (%)

 

 

 

 

 

 

Tăng/giảm (%)

Triệu đồng

Chỉ số sản xuất công nghiệp

+ 7,08

X

Doanh thu bán lẻ hàng hoá

+ 11,11

1.065.667

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 01 năm 2021 so cùng kỳ năm trước

+ 1,78

X

Tổng kim ngạch xuất khẩu

+ 4,14

6.025 ngàn USD

Tổng kim ngạch nhập khẩu

+ 5,81

1.474 ngàn USD

 

 

 

 

Cục Thống kê


Bài viết cùng chuyên mục