Wesite đang tải dữ liệu...

Tình hình KT-XH và một số chỉ tiêu chủ yếu

Một số chỉ tiêu KTXH Quý I-2021

Một số chỉ tiêu KTXH Quý I-2021

Một số chỉ tiêu KTXH Quý I-2021

(tăng/giảm) so cùng kỳ năm 2020 (%) 

Chỉ tiêu

Tăng/giảm

Trị giá

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP)

+ 6,25

X

Tổng mức bán lẻ hàng hoá

+ 9,39

 1.944 Tỷ đồng

Tổng kim ngạch xuất khẩu

+ 4,51

 + 9,8 Triệu USD

Tổng kim ngạch nhập khẩu

+ 3,87

 + 1,5 Triệu USD

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 02 tháng năm 2021 so cùng kỳ năm trước

+ 2,09

X


 


Cục Thống kê


Bài viết cùng chuyên mục