Wesite đang tải dữ liệu...

Tổng điều tra dân số 2019

Huyện Tịnh Biên Tổng kết công tác Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

Huyện Tịnh Biên Tổng kết công tác Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

Thực hiện Công văn số 45/BCĐTĐT-VP ngày 05/9/2019 của BCĐ TĐT Dân số và nhà ở tỉnh An Giang về tổ chức Tổng kết và khen thưởng công tác điều tra dân số và nhà ở năm 2019, ngày 30/9/2019 BCĐ TĐT Dân số và nhà ở huyện Tịnh Biên Tổ chức Hội nghị Tổng kết và khen thưởng công tác điều tra dân số và nhà ở năm 2019.

Tham dự Hội nghị có ông Trần Bá Phước, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban Chỉ đạo TĐT huyện  Tịnh Biên cùng các thành viên BCĐ TĐT huyện, thành viên Văn phòng BCĐ TĐT cấp huyện. Cấp xã, thị trấn có Trưởng ban chỉ đạo, Công chức Văn phòng – Thống kê, cùng với 30 tổ trưởng và điều tra viên có thành tích biểu nhận giấy khen của Cục Thống kê tỉnh An Giang và giấy khen UBND huyện Tịnh Biên.

Công tác Tổng điều tra dân số năm 2019 huyện Tịnh Biên được xếp hạng 8/11 huyện, thị xã, thành phố và được Cục Thống kê khen thưởng giấy khen cho 3 tập thể và 17 cá nhân có thành tích tiêu biểu. Bên cạnh đó BCĐ TĐT dân số huyện đề nghị UBND huyện tặng thưởng thêm cho 3 tập thể và 42 cá nhân.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị tổng kết và khen thưởng Ông Trần Bá Phước Trưởng ban chỉ đạo TĐT, biểu dương thành tựu của những tập thể và cá nhân có thành tích tiêu biểu trong đợt tổng điều tra, đã góp phần làm cho Huyện Tịnh biên hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị tại địa phương, đồng thời rút kinh nghiệm những thiếu sót khó khăn trong quá trình thực hiện Tổng điều tra dân số 01/4/2019 để làm cơ sở cho những cuộc Tổng điều tra lần sau đạt kết quả tốt hơn./.Nguyễn Cường (CCTK Tịnh Biên)


Bài viết cùng chuyên mục