Wesite đang tải dữ liệu...

Tổng điều tra dân số 2019

Tỉnh An Giang tổng kết công tác TĐT dân số và nhà ở năm 2019

Tỉnh An Giang tổng kết công tác TĐT dân số và nhà ở năm 2019

- Ngày 29/10/2019, Ban Chỉ đạo TĐT dân số và nhà ở tỉnh An Giang tổng kết công tác TĐT dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn tỉnh. Tham dự hội nghị có thành viên BCĐ, văn phòng BCĐ cấp tỉnh và huyện, một số BCĐ cấp xã, tập thể, các ĐTV và tổ trưởng có thành tích xuất sắc được UBND tỉnh tặng Bằng khen. 

- Tại hội nghị các đại biểu đã được nghe ông Thiều Vĩnh An, Cục trưởng CTK, Phó TB thường trực BCĐ tỉnh báo cáo tổng kết công tác TĐT, công bố số liệu sơ bộ về dân số từ kết quả TĐT.

Hội nghị cũng được nghe các tham luận của BCĐ một số huyện: Long Xuyên, Tịnh Biên, Chợ Mới về những thuận lợi khó khăn trong TĐT, một số kinh nghiệm trong thực hiện TĐT.

- BCĐ cũng đã trao BK của UBND tỉnh cho 18 tập thể và 166 cá nhân tiêu biểu có thành tích trong TĐT.

- Kết luận HN, ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ TĐT tỉnh chỉ đạo một số công việc cần thực hiện trong thời gian tới như sau:

+ Cục Thống kê: Là đơn vị đầu mối tiếp nhận kết quả, cơ sở dữ liệu do Trung ương phản hồi, thực hiện đúng quy định, hướng dẫn khai thác số liệu Tổng điều tra từ phần mềm do BCĐ TW cung cấp; tổng hợp số liệu, báo cáo chính thức kết quả Tổng điều tra để cung cấp các sở, ngành, địa phương sử dụng; phối hợp với các sở, ngành và các địa phương thực hiện một số báo cáo, phân tích chuyên đề dân số và nhà ở; hỗ trợ các huyện, thị xã, thành phố tổng hợp, lập báo cáo chính thức của cấp huyện.

+ Đối với sở, ngành và các địa phương: Quá trình khai thác, sử dụng thông tin phải bảo mật theo quy định và thống nhất sử dụng số liệu từ tỉnh đến cơ sở (trước mắt là những số liệu công bố tại HNTK, sau này là những số liệu về chất lượng dân số trong báo cáo kết quả chính thức TĐT)./.

Một số hình ảnh tại HN. Ảnh (Phạm Dũng-PTK Nông nghiệp, CTK)HQMINH


Bài viết cùng chuyên mục