Wesite đang tải dữ liệu...

Tổng điều tra dân số 2019

Tỉnh An Giang hoàn tất công tác thu thập thông tin TĐT

Tỉnh An Giang hoàn tất công tác thu thập thông tin TĐT

Đến 20g ngày 25/4, tỉnh An Giang hoàn tất công tác thu thập thông tin TĐT tại địa bàn với 100% số hộ được điều tra. Song song với thu thập thông tin, giám sát viên các cấp còn tích cực hoàn thiện, chỉnh sửa câu 26a, b, câu 27a, b đồng thời sửa lỗi logic từng địa bàn, sau đó duyệt số liệu cấp huyện, cấp tỉnh đúng quy định về nghiệp vụ và thời gian.

Hiên nay BCĐ cấp tỉnh đang tiến hành rà soát các hộ chưa được lập bảng kê để điều tra hoặc những nhân khẩu/hộ bỏ địa phương đi làm ăn xa. Nêu có những trường hợp này, sẽ được ĐTV điều tra bổ sung đến hết ngày 02/5/2019.

HQMINH


Bài viết cùng chuyên mục