Wesite đang tải dữ liệu...

Tổng điều tra dân số 2019

Huyện An Phú triển khai công việc sửa lỗi logic và nghiệp vụ TĐT

Huyện An Phú triển khai công việc sửa lỗi logic và nghiệp vụ TĐT

Sáng ngày 17/4/2019, BCĐ TĐT huyện An Phú đã tổ chức họp với Tổ trưởng và ĐTV điều tra địa bàn mẫu cho 14 xã, thị trấn.
Nội dung họp bào gồm phổ biến Thông báo nghiệp vụ CAPI, đánh giá tiến độ điều tra và phổ biến quy trình kiểm tra, sửa lỗi Logic trên phiếu toàn bộ và phiếu mẫu, bao gồm việc mô tả chính xác về nghề và ngành của thành viên hộ mẫu (câu 26 và câu 27).


Phạm Dũng (Phòng TKNN, CTK)


Bài viết cùng chuyên mục