Wesite đang tải dữ liệu...

Tin địa phương

Thẩm định xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019

Thẩm định xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019


Thực hiện Kế hoạch số 746/KH-ĐTĐ ngày 09/12/2019 của Đoàn Thẩm định tiêu chí nông thôn mới về việc thẩm định các xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019,

Ngày 16/12/2019, Đoàn Thẩm định xã đạt chuẩn nông thôn mới do ông Thiều Vĩnh An, Cục trưởng Cục Thống kê làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND xã Khánh Bình (huyện An Phú) để thẩm định, xét, và công nhận mức độ đạt tiêu chí nông thôn mới của xã theo đề nghị của UBND huyện An Phú.

Qua thẩm định, các thành viên đã góp ý, đề nghị xã cần tiếp tục quan tâm nâng cấp các tuyến đường giao thông, chú ý cảnh quan, vệ sinh môi trường,… Đồng thời tất cả các Sở, ngành được phân công phụ trách tiêu chí nông thôn mới đều công nhận đến nay xã Khánh Bình đã cơ bản đạt các tiêu chí, đủ tiêu chuẩn để Đoàn Thẩm định báo cáo và đề xuất UBND tỉnh xét công nhận xã đạt chuẩn “Xã nông thôn mới” năm 2019./.


Phạm Dũng (Phòng TKNN, CTK)


Bài viết cùng chuyên mục