Wesite đang tải dữ liệu...

Tin địa phương

Hội đồng thẩm định họp xét các xã nông thôn mới năm 2019

Hội đồng thẩm định họp xét các xã nông thôn mới năm 2019

Ngày 07-08/01/2020, Hội đồng thẩm định đã họp, báo cáo kết quả thẩm định để bình xét các xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019. Ông Trần Anh Thư, PCT UBND tỉnh, Phó trưởng BCĐ các CTMTQG của tỉnh chủ trì, cùng đại diện các sở ngành là thành viên của Hội đồng thẩm định.

HN đã được nghe báo cáo tóm tắt kết quả thẩm định của Đoàn thẩm định mức độ đạt tiêu chí NTM của 7 xã, cho ý kiến đóng góp và bỏ phiếu bình xét. Kết quả trong năm 2019 có 7 xã đạt tiêu chí NTM theo quy định, gồm Ô Long Vĩ (Châu Phú), Phú Hưng, Bình Thạnh Đông, Phú Thạnh (Phú Tân), Kiến An (Chợ Mới) Lương An Trà (Tri Tôn) và Khánh Bình (An Phú).

Sau đó, HN đã cho ý kiến đóng góp Đề án xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 đối với 2 huyện Chợ Mới và Châu ThànhHQMINH


Bài viết cùng chuyên mục