Wesite đang tải dữ liệu...

Tin địa phương

Thẩm định xã nông thôn mới nâng cao tại huyện Thoại Sơn

Thẩm định xã nông thôn mới nâng cao tại huyện Thoại Sơn

Thực hiện Kế hoạch số 13/KH-VPĐPNTM ngày 10/01/2020 của Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh về thẩm định xét, công nhận xã Vĩnh Trạch và Thoại Giang, huyện Thoại Sơn đạt chuẩn “xã nông thôn mới nâng cao” năm 2019.

Ngày 17/02/2020, tại UBND xã Thoại Giang và xã Vĩnh Trạch, Ban Chỉ đo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Thoại Sơn do ông Dương Ngọc Lắm, PCT UBND huyện, Phó Trưng ban Thường trực BCĐ xây dựng nông thôn mới huyện đã tiếp và làm việc với Đoàn thm định của tỉnh do ông Trương Kiến Thọ, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh làm trưng đoàn

Tại những nơi làm vic, đoàn thm định của tỉnh tiến hành kiểm tra hồ sơ minh chứng và đi khảo sát thực tế tại địa bàn (kiểm tra, phúc tra…).

Kết quả làm việc: Trưng đoàn thm định của tỉnh đánh giá cao sự nỗ lực rất lớn trong công tác xây dựng nông thôn mới nâng cao của 2 xã Thoại Giang và Vĩnh Trạch, cơ bản hoàn thành 19/19 tiêu chí và 35/35 chỉ tiêu xã nông thôn mới nâng cao; kết cấu hạ tầng nông thôn phát triển đồng bộ, đời sống vật chất tinh thần của ngưi dân đưc nâng lên đáng k. Đặc biệt thu nhập bình quân/ngưi/năm tiếp tục tăng (Thoi Giang đạt 57 triệu đng/ngưi/năm, Vĩnh Trạch 56 triệu đng/ngưi/năm).

Qua công tác thẩm định tại địa bàn xã là cơ sở để đoàn thẩm định của tỉnh trình UBND tỉnh xem xét công nhận 02 xã Thoại Giang và Vĩnh Trạch huyện Thoại Sơn đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao năm 2019.


Bài, ảnh: Khưu Thiện Tứ (CCT CCTK Thoại Sơn)

Thiện Tứ (CCTK Thoại Sơn)


Bài viết cùng chuyên mục