Wesite đang tải dữ liệu...

Tổng điều tra dân số 2019

Huyện Châu Thành giám sát công tác TĐT tại địa bàn

Huyện Châu Thành giám sát công tác TĐT tại địa bàn

Thực hiện Kế hoạch số 26/KH-BCĐTĐT ngày 22/3/2019 của Ban Chỉ đạo (BCĐ) Tổng điều tra dân số và nhà ở tỉnh An Giang về việc hướng dẫn thực hiện kiểm tra, giám sát, nghiệm thu và bàn giao tài liệu Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019.

Sáng ngày 04/4/2019, bà Trần Thị Mỹ Phúc, giám sát viên thuộc VP. BCĐ TĐT tỉnh kết hợp với giám sát viên cấp huyện tiến hành giám sát công tác Tổng điều tra dân số và nhà ở xã Hòa Bình Thạnh huyện Châu Thành tỉnh An Giang.

Đoàn đã thực hiện giám sát đối với 3 điều tra viên: ĐTV Nguyễn Thị Hoàng Oanh phỏng vấn hộ ông Dương Thế Phi tại địa bàn 010, ấp Hòa Thạnh từ tổ 17, 18, 19, 20; ĐTV Trương Hữu Hiếu phỏng vấn hộ bà Nguyễn Thị Vẽ tại địa bàn 007, ấp Hòa Thạnh từ tổ 5, 6, 7, 8 và ĐTV Huỳnh Thị Sen phỏng vấn hộ ông Nguyễn Văn Ấu tại địa bàn 014 ấp Hòa Thuận từ tổ 1, 2, 3, 4. 5.

Qua giám sát, tất cả ĐTV đều thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giới thiệu mục đích ý nghĩa công tác Tổng điều tra cho hộ hiểu, do vậy hộ đã nhiệt tình cung cấp thông tin đúng và đủ cho điều tra viên, thời gian phỏng vấn đảm bảo, ghi chép đầy đủ thông tin trung thực, khách quan, hoàn thành tốt nhiệm vụ./.

Hồ Quốc An- CCTK Châu Thành


Bài viết cùng chuyên mục