Wesite đang tải dữ liệu...

Tổng điều tra dân số 2019

BCĐ tỉnh giám sát TĐT tại huyện Châu Phú

BCĐ tỉnh và huyện Châu Phú dự phỏng vấn tại hộ

Thực hiện Kế hoạch số 26/KH-BCĐTĐT ngày 22/3/2019 của Ban Chỉ đạo (BCĐ) Tổng điều tra dân số và nhà ở tỉnh An Giang về việc hướng dẫn thực hiện kiểm tra, giám sát, nghiệm thu và bàn giao tài liệu Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019.

Ngày 04/4/2019, ông Thiều Vĩnh An, Cục trưởng CTK, Phó TBCĐ TĐT tỉnh và ông Lê Văn Luân, CCT CCTK, TBCĐ huyện Châu Phú và giám sát viên thuộc VP. BCĐ TĐT tỉnh, huyện thực hiện giám sát  tại 4 xã thuộc huyện Châu Phú

Đoàn đã thực hiện giám sát đối với các điều tra viên tại 4 hộ: hộ Nguyễn Thị Phấn, ĐB 19 ấp Vĩnh Thành, TT Cái Dầu (đtv Trần Thị Tú Trinh); hộ Hà Liêm, ĐB 12 ấp Bình Chánh, xã Bình Long (đtv Lê Thị Tú); hộ Lê Văn Chính, ĐB 28 ấp Ba Xưa, xã Thạnh Mỹ Tây (đtv Trần Thị Thuỳ Linh); hộ Ngô Duy Dinh, ĐB 04 ấp Hưng Thạnh, xã Đào Hữu Cảnh (đtv Hà Thị Phương Thảo).

Qua giám sát, tất cả ĐTV đều thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giới thiệu mục đích ý nghĩa công tác Tổng điều tra cho hộ hiểu, do vậy hộ đã nhiệt tình cung cấp thông tin đúng và đủ cho điều tra viên, thời gian phỏng vấn đảm bảo, ghi chép đầy đủ thông tin trung thực, khách quan.

Ảnh: Lê Luân

HQMINH


Bài viết cùng chuyên mục