Wesite đang tải dữ liệu...

Tổng điều tra dân số 2019

Huyện Tịnh Biên điều tra nhân khẩu đặc thù

Huyện Tịnh Biên điều tra nhân khẩu đặc thù

Trong những ngày đầu TĐT, BCĐ các xã thuộc huyện Tịnh Biên đã tiến hành điều tra nhân khẩu đặc thù thuộc địa bàn phụ trách. Cùng đến chùa còn có người dân đường kiêm phiên dịch tiếng Khmer và BCĐ xã, BCĐ huyện

Tại Chùa Xoài Chếk, ấp Xoài Chếk, xã An Cư, các sư sãi trong chùa đã nhiệt tình cung cấp thông tin đầy đủ cho ĐTV.

Hình ảnh điều tra tại chùa (Ảnh: Nguyễn Cường, Phó CCT CCTK Tịnh Biên)


HQMINH


Bài viết cùng chuyên mục