Wesite đang tải dữ liệu...

Nông - Lâm nghiệp - Thủy sản

Kiểm tra, phúc tra công tác điều tra nông nghiệp

Kiểm tra, phúc tra công tác điều tra nông nghiệp

Kiểm tra, phúc tra điều tra năng suất sản lượng lúa vụ Đông Xuân 2019-2020 và Chăn nuôi 01/4/2020 trên địa bàn huyện Phú Tân

 

Thực hiện Kế hoạch số 290/KH-CTK và 291/KH-CTK (cùng ngày 27/4/2020) của Cục Thống kê tỉnh An Giang về việc kiểm tra, phúc tra công tác điu tra năng suất, sản lượng lúa vụ Đông xuân 2019-2020 và Chăn nuôi 01/4/2020,

Ngày 08/5/2020 phòng Thống kê Nông nghiệp, Cục Thống kê kết hợp với Chi cục Thống kê huyện Phú Tân tiến hành công tác kiểm tra, phúc tra 2 cuộc điều tra: NSSL lúa vụ Đông xuân 2019-2020 và Chăn nuôi 01/4/2020 tại 2 xã Tân Hòa và xã Hiệp Xương.

Qua phúc tra NSSL lúa tại xã Tân Hòa, tỷ lệ phúc tra so điều tra chênh lệch 0,42% sai sót trong mức cho phép, phúc tra Chăn nuôi tại xã Hiệp Xương không phát hiện sai sót. Phòng Thống kê Nông nghiệp đã công nhận kết quả điều tra NSSL lúa vụ Đông xuân 2019-2020 và Chăn nuôi thi điểm 01/4/2020 trên địa bàn huyện./.

 


Nguyễn Dũng (CCTK Phú Tân)


Bài viết cùng chuyên mục