Wesite đang tải dữ liệu...

Tin địa phương

Phúc tra kết quả điều tra TNBQ đầu người năm 2019

Phúc tra kết quả điều tra TNBQ đầu người năm 2019

Thực hiện Công văn số 164/CTK-NLTS ngày 27/3/2019 của Cục Thống kê tỉnh An Giang. Về việc điều tra TNBQ đầu người khu vực nông thôn năm 2019 và Công văn s43/VPĐPNTM ngày 22/4/2019 của Văn phòng điều phối NTM tỉnh An Giang về lộ trình công nhận đạt chuẩn xã nông thôn mới năm 2019.

Từ ngày 22/4 đến ngày 24/4/2019, Cục Thống kê kết hợp với Chi cục Thống kê TX Tân Châu và Chi cục Thống kê huyện Châu Thành, tiến hành phúc tra kết quả điều tra TNBQ đầu người năm 2019. tại xã Châu Phong, thị xã Tân Châu và xã An Hòa, huyện Châu Thành.

Qua phúc tra, cho thấy kết quả phúc tra so điều tra về chỉ tiêu mức TNBQ người/năm của các xã có tỷ lệ sai sót nằm trong mức cho phép./.  


Phạm Dũng (Phòng TKNN, CTK)


Bài viết cùng chuyên mục