Wesite đang tải dữ liệu...

Tin hoạt động ngành

Thông báo về kỳ thi tuyển dụng CC 2023

Thông báo về kỳ thi tuyển dụng CC 2023

Ngày 03/3/2023, Hội đồng tuyển dụng công chức TCTK đã ban hành Thông báo số 54/TB-HĐTDCC thông báo chi tiết về kỳ thi tuyển dụng CC 2023


Cục Thống kê


Bài viết cùng chuyên mục