Wesite đang tải dữ liệu...

Tin hoạt động ngành

Triển khai Điều tra thu nhập hộ dân cư khu vực nông thôn

Triển khai Điều tra thu nhập hộ dân cư khu vực nông thôn

        Hội nghị tập huấn nghiệp vụ điều tra thu nhập hộ dân cư khu vực nông thôn phục vụ đánh giá tiêu chí nông thôn mới giai đoạn 2023 - 2025

Căn cứ Quyết định số 1245/QĐ-BKHĐT ngày 30/6/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc công bố các chỉ tiêu về Hợp tác xã, tổng hợp và tính toán tiêu chí về thu nhập thuộc Bộ Tiêu chí quốc gia về nông thôn mới giai đoạn 2021-2025;

Thực hiện Công văn số 1022/TCTK-XHMT ngày 14/7/2022 của Tổng cục Thống kê về việc thực hiện thu thập, tổng hợp Tiêu chí 10 theo Quyết định số 1245/QĐ-BKHĐT, Cục Thống kê tỉnh An Giang xây dựng Kế hoạch thực hiện Điều tra thu nhập hộ dân cư khu vực nông thôn phục vụ đánh giá tiêu chí nông thôn mới, giai đoạn 2023-2025. Nhằm chuẩn bị thực hiện điều tra, sáng ngày 27/6/2023, Cục Thống kê tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ điều tra thu nhập hộ dân cư khu vực nông thôn phục vụ đánh giá tiêu chí nông thôn mới, giai đoạn 2023 - 2025. 

Tham dự có ông Huỳnh Quang Minh, Cục trưởng Cục Thống kê, chủ trì hội nghị cùng các Phó Cục trưởng CTK: ông Lê Văn Sáu và ông Phạm Tấn Mỹ;

Về phía đa phương có ông Phạm Thái Bình, Phó Chánh văn phòng điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh.

Cùng tham dự còn có lãnh đạo và công chức phòng Thu thập Thông tin thống kê, phòng Thống kê Kinh tế, phòng Thống kê Xã hội, phòng Thống kê Tổng hợp và 11 Chi cục Thống kê huyện, thị xã, thành phố, khu vực.

Nội dung triển khai tại hội nghị bao gồm quán triệt mục đích, yêu cầu của cuộc điều tra, đối tượng, đơn vị, phạm vi và thời điểm điều tra và hướng dẫn quy trình chọn mẫu điều tra. Nội dung quan trọng nhất là Kế hoạch thực hiện điều tra trân địa bàn tỉnh. Các đại biểu đã nghe báo cáo viên giới thiệu tất cả nội dung Kế hoạch thực hiện điều tra, bao gồm: Rà soát địa bàn điều tra, cập nhật bảng kê, chọn hộ mẫu và thu thập thông tin tại địa bàn (kỹ năng phỏng vấn, nghiệp vụ ghi phiếu), công tác kiểm tra giám sát; tổng hợp kết quả và báo cáo,…Các CCTK căn cứ hướng dẫn tại hội nghị, kịp thời xây dựng kế hoạch triển khai cho cấp xã, làm cơ sở cho công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành và triển khai thu thập thông tin thời điểm ngày 01/8/2023 đạt kết quả tốt./.Phạm Dũng (CTK)


Bài viết cùng chuyên mục