Wesite đang tải dữ liệu...

Tin hoạt động ngành

Công tác tuyên truyền điều tra KT-XH 53 dân tộc thiểu số

Công tác tuyên truyền trong điều tra KT-XH 53 dân tộc thiểu số

Thực hiện Quyết định số 611/QĐ-TCTK ngày 23/5/2024 của Tổng cục Thống kê về việc ban hành kế hoạch tuyên truyền Điều tra DTTS 2024, Cục Thống kê đã xây dựng và triển khai Kế hoạch thực hiện công tác tuyên truyền về Điều tra DTTS 2024 trên địa bàn tỉnh (KH số 373/KH-CTK ngày 28/5/2024).

Qua đó, công tác tuyên truyền được quan tâm thực hiện xuyên suốt trong thời gian điều tra, thời gian tập trung cao điểm từ ngày 01-20/7/2024. Các hình thức tuyên truyền, gồm: phát tin bài, phóng sự trên Đài Phát thanh-Truyền hình (tỉnh/huyện/xã); đưa tin bài trên Báo An Giang; treo bandrol, dán poster gần trụ sở UBND xã, nơi có đông DTTS, nơi tập trung đông người, tuyên truyền trên website Cục Thống kê. Đồng thời trong ngày ra quân 01/7, Cục Thống kê bố trí xe thông tin tuyên truyền lưu động chạy suốt tuyến TL 948 và QL 91 qua 12 xã, thị trấn thuộc địa bàn thị xã Tịnh Biên và huyện Tri Tôn, … 

Một số hình ảnh tuyên truyềnCục Thống kê


Bài viết cùng chuyên mục