Wesite đang tải dữ liệu...

Tin địa phương

Thông báo kết luận cuộc họp thường kỳ KTXH Quý I-2019

Thông báo kết luận cuộc họp thường kỳ KTXH Quý I-2019

Ngày 02 tháng 4 năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức họp thường kỳ nhằm đánh giá tình hình kinh tế - xã hội quý I và thảo luận phương hướng, nhiệm vụ quý II/2019.

Thành phần tham dự: Đại diện lãnh đạo Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh; thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh; lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, UBMTTQVN tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Hội Phụ nữ tỉnh, Tỉnh đoàn, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng HĐND tỉnh, Đảng ủy Khối các cơ quan - Doanh nghiệp; Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Ban Dân tộc, Cục thuế, Cục Hải quan, Cục Thống kê, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh, Ban Quản lý khu kinh tế, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư; Ban Quản lý DA ĐTXD Công trình giao thông; Ban Quản lý DA ĐTXD Công trình nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Ban Quản lý DA ĐTXD khu vực phát triển đô thị tỉnh; Ban Quản lý di tích văn hóa Óc Eo.

Sau khi nghe Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư trình bày dự thảo Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội quý I và phương hướng, nhiệm vụ quý II/2019; các báo cáo chuyên đề của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công Thương, Sở Giáo dục và Đào tạo, Công an tỉnh; ý kiến bổ sung của các đơn vị, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh – Nguyễn Thanh Bình phát biểu ý kiến kết luận như sau: (xem file đính kèm)

HQMINH


Bài viết cùng chuyên mục