Wesite đang tải dữ liệu...

Tin hoạt động ngành

Cục Thống kê tổ chức Lễ công bố, trao quyết định bổ nhiệm, điều động công chức

Cục Thống kê tổ chức Lễ công bố, trao quyết định bổ nhiệm, điều động công chức

Cục Thống kê tổ chức Lễ công bố, trao quyết định bổ nhiệm, điều động lãnh đạo, công chức các phòng cơ quan Cục và Chi cục Thống kê

Ngày 01 tháng 12 năm 2020, Cục Thống kê tổ chức Lễ công bố quyết định, bổ nhiệm, điều động công chức các phòng và CCTK thuộc CTK.

Ông Lê Văn Sáu, Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh An Giang thông qua Quyết định số 1246/QĐ-TCTK ngày 05/8/2020 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các phòng thuộc Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Ông Huỳnh Quang Minh, Cục trưởng Cục Thống kê An Giang thông qua Quyết định số 1007/QĐ-TCTK ngày 20/5/2020 của Tổng cục trưởng Tổng Cục Thống kê về  Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Chi cục Thống kê, huyện, thị xã, thành phố và Chi cục Thống kê khu vực thuộc Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Theo Đề án được phê duyệt, trước đây Cục Thống kê tỉnh An Giang có 7 phòng, nay sắp xếp lại còn 5 phòng.

Tiếp theo, ông Nguyễn Minh Triết, TP. Tổ chức-Hành chính công bố và trao các quyết định bổ nhiệm, điều động các ông/bà:

- Ông Phùng Thanh Hải giữ chức vụ Trưởng phòng Thống kê Tổng hợp, bà Lê Hồng Nhật Phượng giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Thống kê Tổng hợp; ông Trần Hoàng Hải giữ chức vụ Trưởng phòng Thu thập thông tin Thống kê; bà Nguyễn Thị Ngọc Bích giữ chức vụ Trưởng phòng Thống kê Xã hội; ông Phan Văn Khăm giữ chức vụ Phó Trưởng phòng, phụ trách phòng Thống kê Kinh tế; ông Nguyễn Văn Phước giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Thống kê Kinh tế; ông Nguyễn Minh Triết giữ chức vụ Trưởng phòng Tổ chức-Hành chính;

- Điều động và luân chuyển Ông Trần Bá Lộc, Phó Trưởng phòng Thu thập thông tin thống kê giữ chức vụ Quyền Chi cục trưởng CCTK huyện Châu Phú; điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Cường, Quyền Chi cục trưởng CCTK huyện Châu Thành giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Tổ chức-Hành chính, giao nhiệm vụ cho bà Văn Thụy Bích Uyên, Phó Chi cục trưởng phụ trách CCTK huyện Châu Thành; bổ nhiệm ông Huỳnh Thanh Tân, TKV Chi cục Thống kê thành phố Long Xuyên giữ chức vụ Phó Chi cục trưởng CCTK thành phố Long Xuyên .

Ông Huỳnh Quang Minh, Cục trưởng Cục Thống kê đã quán triệt những nhiệm vụ trọng tâm của ngành. Sau khi công bố quyết định, căn cứ vào chức năng nhiệm vụ từng phòng, Chi cục Thống kê huyện, thị xã, thành phố, lãnh đạo ở các phòng thuộc Cục Thống kê tỉnh cần tăng cường phối hợp giữa các phòng trong thực hiện nhiệm vụ; đồng thời hỗ trợ nghiệp vụ kịp thời cho Chi cục Thống kê huyện, thị xã, thành phố. Trước mắt cần tổ chức họp phòng/CCTK, xây dựng kế hoạch công tác năm 2021, riêng phòng TC-HC xây dựng Quy chế làm việc, Quy chế phối hợp và các văn bản hướng dẫn liên quan phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ, mô hình tổ chức mới, đề nghị lãnh đạo và công chức các đơn vra sức phấn đấu thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./.

Bài, ảnh: Nguyễn Cường (Phòng TC-HC)


Nguyễn Cường (P. TCHC)


Bài viết cùng chuyên mục