Wesite đang tải dữ liệu...

Tin hoạt động ngành

Cục Thống kê tổ chức họp lệ ngành định kỳ quý I năm 2021

Cục Thống kê tổ chức họp lệ ngành định kỳ quý I năm 2021


Ngày 23/4/2021, Cục Thống kê tổ chức họp lệ ngành định kỳ để đánh giá tình hình tổ chức, thực hiện nhiệm vụ công tác quý I/2021 và triển khai kế hoạch công tác quý II/2021.Tham dự cuộc họp có lãnh đạo Cục, lãnh đạo các phòng cơ quan Cục, Chi cục Thống kê các huyện, thị xã, thành phố và khu vực (CCTK cấp huyện).


Hội nghị đã nghe ông Huỳnh Quang Minh, Cục trưởng trình bày báo cáo sơ kết tình hình, kết quả thực hiện kế hoạch công tác quý I/2021, nhiệm vụ trọng tâm quý II/2021; ông Lê Văn Sáu, Phó Cục trưởng báo cáo kết quả thực hiện công tác thi đua quý I/2021 của CCTK cấp huyện.Trong cuộc họp có nhiều ý kiến đóng góp của các CCTK về nhiều nội dung trong báo cáo, phản ánh những khó khăn, vướng mắc, liên quan đến chuyên môn nghiệp vụ, tổ chức, tài chính và các công việc liên quan khác. Các ý kiến đã được lãnh đạo các phòng, lãnh đạo Cục tiếp thu, giải trình cụ thể và nêu hướng giải quyết. 


Kết luận hội nghị, ông Huỳnh Quang Minh, Cục trưởng đã chỉ đạo những công việc trọng tâm sau:

- Cần khắc phục những tồn tại hạn chế trong thời gian qua, quan tâm thực hiện tốt nhiệm vụ quý II/2021. Trong TĐT kinh tế, ngày 31/5/2021 hoàn thành khối doanh nghiệp, chú ý khâu kiểm tra, giám sát công tác triển khai thu thập thông tin. Tiếp tục chuẩn bị nội dung triển khai tập huấn khối cá thể, tôn giáo cho cấp huyện; phân công thành viên Tổ Thường trực hỗ trợ CCTK cấp huyện tập huấn cho điều tra viên;

- Kiểm tra giám sát các cuộc điều tra thường xuyên, nhất là điều tra tháng về thương mại dịch vụ;

- Rà soát số liệu để thực hiện tốt báo cáo kinh tế - xã hội 6 tháng năm 2020, có ý kiến phản hồi với TCTK sau khi rà soát;

- Lãnh đạo các đơn vị cần bố trí công chức hợp lý; công chức trong ngành cần tăng cường đoàn kết, nâng cao tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao./.
 
Nguyễn Cường (P. TCHC)


Bài viết cùng chuyên mục