Wesite đang tải dữ liệu...

Tin hoạt động ngành

Chỉ thị của Thủ tướng CP về tăng cường công tác Thống kê

Chỉ thị của Thủ tướng CP về tăng cường công tác Thống kê

Ngày 30/5/2022, Thủ tướng CP đã ký ban hành Chỉ thị số 7/CT-TTg về tăng cường công tác Thống kê Nhà nước

Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để công tác Thống kê tiếp tục được tăng cường và củng cố, góp phần nâng cao chất lượng số liệu thống kê Nhà nước.


Cục Thống kê


Bài viết cùng chuyên mục