Wesite đang tải dữ liệu...

Tổng điều tra kinh tế 2021

HN triển khai kế hoạch và tập huấn nghiệp vụ TĐT kinh tế và cơ sở hành chính 2021

HN triển khai kế hoạch và tập huấn nghiệp vụ TĐT kinh tế và cơ sở hành chính 2021

Ngày 23/02/2021, BCĐ TĐT kinh tế và cơ sở hành chính 2021 tỉnh AG đã tổ chức HN triển khai kế hoạch và tập huấn nghiệp vụ về công tác này.

Dự Hội nghị có thành viên BCĐ TĐT tỉnh, huyện; Tổ thường trực tỉnh, huyện, các cơ quan báo, đài địa phương.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, ông Lê Văn Phước, UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo TĐT nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác TĐT, các nội dung trọng tâm cần lưu ý trong tổ chức thực hiện, phân công nhiệm vụ của từng thành viên BCĐ, Tổ thường trực, sự hỗ trợ của các sở ban ngành, cơ quan liên quan nhằm đảm bảo chất lượng số liệu, kết quả TĐT trên địa bàn tỉnh.

Bà Lê Kim Bình, thành viên BCĐ tỉnh, Phó GĐ Sở Nội vụ đã triển khai Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 03/02/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tổ chức thực hiện Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 tỉnh An Giang.

Tiếp theo, Ông Huỳnh Quang Minh, Cục trưởng CTK, Phó TB Thường trực BCĐ tỉnh triển khai Kế hoạch số 01/KH-BCĐT ngày 03/02/2021 thực hiện Phương án TĐT Kinh tế và ĐT cơ sở hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh, Kế hoạch số 02/KH-BCĐT ngày 08/02/2021 tuyên truyền công tác TĐT Kinh tế và ĐT cơ sở hành chính năm 2021 của BCĐ TĐT tỉnh ban hành.

Hội nghị tiếp tục đến hết ngày 24/02/2021, tập trung vào việc tập huấn nghiệp vụ điều tra, kiểm tra, giám sát các loại phiếu doanh nghiệp, hành chính, đơn vị sự nghiệp, hiệp hội để thực hiện thu thập thông tin kể từ ngày 01/3/2021. Sau hội nghị này, BCĐ cấp huyện sẽ xây dựng kế hoạch triển khai tại địa phương.

Một số hình ảnh tại hội nghị


Cục Thống kê


Bài viết cùng chuyên mục