Wesite đang tải dữ liệu...

Tổng điều tra kinh tế 2021

Triển khai nghiệp vụ TĐTKT 2021 (khối ĐV sự nghiệp tỉnh)

Triển khai nghiệp vụ TĐTKT 2021 (khối ĐV sự nghiệp tỉnh)

HỘI NGHỊ TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ TỔNG ĐIỀU TRA KINH TẾ VÀ ĐIỀU TRA CƠ SỞ HÀNH CHÍNH NĂM 2021

Thực hiện Phương án Tổng điều tra kinh tế năm 2021 ban hành kèm theo Quyết định số 1344/QĐ-BKHĐT ngày 03 tháng 9 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc Tổng điều tra kinh tế năm 2021; Kế hoạch số 01/KH-BCĐT ngày 03/02/2021 của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 tỉnh An Giang

Trong ngày 11/3/2021, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 tổ chức Hội nghị tập huấn hướng dẫn nghiệp vụ điều tra cho các đơn vị sự nghiệp, hiệp hội (các tổ chức xã hội và tổ chức xã hội nghề nghiệp) cấp tỉnh. Các đơn vị được chia làm 2 lớp (sáng và chiều) để triển khai.

Ông Huỳnh Quang Minh, Cục trưởng CTK, Phó TB Thường trực Ban Chỉ đạo TĐT tỉnh giới thiệu khái quát về công tác Tổng điều tra kinh tế và Điều tra CSHC năm 2021 và chỉ đạo thực hiện (Chỉ thị 01/CT-UBND tỉnh và KH số 01/KH-BCĐT.

Hội nghị tập trung vào việc tập huấn nghiệp vụ các loại phiếu và hướng dẫn cho các đơn vị cách đăng nhập tài khoản và điền số liệu trên phiếu điều tra (trên webform) ĐVSN và đơn vị hiệp hội./.


Phạm Dũng (CTK)


Bài viết cùng chuyên mục