Wesite đang tải dữ liệu...

Tổng điều tra kinh tế 2021

Huyện An Phú tổ chức HN triển khai rà soát các đơn vị điều tra cá thể, tôn giáo (TĐTKT)

Huyện An Phú tổ chức HN triển khai rà soát các đơn vị điều tra cá thể, tôn giáo (TĐTKT)

Hội nghị triển khai công tác rà soát, cập nhật danh sách nền các đơn vị điều tra cá thể, tôn giáo

Ngày 12/5/2021 Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế năm 2021 BCĐ TĐTKT 2021 huyện An Phú tổ chức hội nghị triển khai công tác rà soát, cập nhật danh sách nền các đơn vị điều tra cá thể, tôn giáo theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo tỉnh tại Công văn số 338/BCĐT-TTT ngày 10/5/2021.
Thành phần tham dự gồm: Đại diện thường trực Ban Chỉ đạo huyện; Thành viên Tổ thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo huyện; Đại diện Ban Chỉ đạo cấp xã và trên 30 điều tra viên được Ban Chỉ đạo cấp xã tuyển chọn.

Nội dung:

- Giới thiệu khái quát những căn cứ thực hiện cuộc Tổng điều tra;
- Tập trung các vấn đề phân chia địa bàn, nhận diện cơ sở SXKD cá thể thông qua 4 tiêu chí cơ bản để nhận diện xác định cơ sở điều tra
- Quy ước một số trường hợp đặc thù, có nêu ví dụ cụ thể những trường hợp là cơ sở SXKD có địa điểm cố định, những trường hợp là cơ sở SXKD không có địa điểm cố định.
- Rà soát cập nhật danh sách cơ sở SXKD tại địa bàn lưu ý các trường hợp tăng, giảm cơ sở; sự thay đổi biến động về mặt hàng, ngành sản xuất kinh doanh, số lao động tham gia và quan trong là thu thập xác định đúng, đủ về doanh thu của cơ sở
- Sau đó tiến hành cập nhật danh sách nền lên trang web Tổng điều tra tại chức năng “Cập nhật danh sách nền”
Sau nội dung triển khai, HN đã dành nhiều thời gian cho Đại biểu tham gia thảo luận. Tất cả những vấn đề về nghiệp vụ chuyên môn, tổ chức thực hiện đều được giải đáp rõ ràng.
Qua buổi tập huấn tất cả các thành viên Tổ thường trực, cũng như cá nhân mỗi điều tra viên cơ bản nắm vững nghiệp vụ sẵn sàng tham gia thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./


Bài, ảnh: Nguyễn Tấn Tài, Phó CCT CCTK huyện An Phú


Tấn Tài (AP)


Bài viết cùng chuyên mục