Wesite đang tải dữ liệu...

    

Tỉnh An Giang tổng kết công tác TĐT dân số và nhà ở năm 2019

  30/10/2019|   HQMINH
Tỉnh An Giang tổng kết công tác TĐT dân số và nhà ở năm 2019
    

Huyện Châu Phú tổng kết TĐT dân số và nhà ở

  28/10/2019|   HQMINH
Huyện Châu Phú tổng kết TĐT dân số và nhà ở
    

Huyện Phú Tân Tổng kết công tác Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

  08/10/2019|   HQMINH
Huyện Phú Tân Tổng kết công tác Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019
    
    

Tỉnh An Giang hoàn tất công tác thu thập thông tin TĐT

  26/04/2019|   HQMINH
Tỉnh An Giang hoàn tất công tác thu thập thông tin TĐT
    
    

Huyện An Phú thực hiện điều tra nhân khẩu đặc thù

  12/04/2019|   HQMINH
Huyện An Phú thực hiện điều tra nhân khẩu đặc thù
    

Huyện Tịnh Biên điều tra nhân khẩu đặc thù

  10/04/2019|   HQMINH
Huyện Tịnh Biên điều tra nhân khẩu đặc thù
    

BCĐ tỉnh giám sát TĐT tại huyện Châu Phú

  05/04/2019|   HQMINH
BCĐ tỉnh và huyện Châu Phú dự phỏng vấn tại hộ
123