Wesite đang tải dữ liệu...

    

Tỉnh An Giang hoàn tất công tác thu thập thông tin TĐT

  26/04/2019|   HQMINH
Tỉnh An Giang hoàn tất công tác thu thập thông tin TĐT
    
    

Huyện An Phú thực hiện điều tra nhân khẩu đặc thù

  12/04/2019|   HQMINH
Huyện An Phú thực hiện điều tra nhân khẩu đặc thù
    

Huyện Tịnh Biên điều tra nhân khẩu đặc thù

  10/04/2019|   HQMINH
Huyện Tịnh Biên điều tra nhân khẩu đặc thù
    

BCĐ tỉnh giám sát TĐT tại huyện Châu Phú

  05/04/2019|   HQMINH
BCĐ tỉnh và huyện Châu Phú dự phỏng vấn tại hộ
    

Hình ảnh Lễ ra quân TĐT dân số và nhà ở tại TP. Long Xuyên

  04/04/2019|   HQMINH
Hình ảnh Lễ ra quân TĐT dân số và nhà ở tại các phường TP. Long Xuyên
    

Lễ ra quân TĐT dân số và nhà ở tại huyện Châu Thành và các xã trong huyện

  04/04/2019|   HQMINH
BCĐ TĐT huyện Châu Thành và các xã tổ chức Lễ ra quân TĐT dân số và nhà ở
    

Lễ ra quân TĐT dân số và nhà ở tại huyện An Phú

  04/04/2019|   Phạm Dũng (Phòng TKNN, CTK)
BCĐ Tổng điều tra dân số và nhà ở huyện An Phú Lễ ra quân TĐT
    

Lễ ra quân TĐT dân số và nhà ở tại TX Tân Châu

  03/04/2019|   HQMINH
Lễ ra quân TĐT dân số và nhà ở tại TX Tân Châu
123